3кю

Конститу́ція Украї́ни — Основний закон держави України. Ухвалений 28 червня 1996 року на 5-й сесії Верховної Ради України 2-го скликання.Конституція України набула чинності з дня її прийняття. На пам'ять про прийняття Конституції в Україні щорічно святкується державне свято — День Конституції України (28червня).

Конституція України ухвалена і введена в дію Верховною Радою України 28 червня 1996 року. Складається з преамбули та 14 розділів. У преамбулі підкреслюється, що ВР України ухвалює цю Конституцію — Основний Закон України від імені українського народу — громадян України всіх національностей.

До основних положень Конституції України 1996 року належать норми, що визначають загальні засади державного ладу України. Згідно зі ст. 1, Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою. Демократична суть держави конкретизує ст.5, проголошуючи Україну республікою за формою правління, а також закріплюючи в українській державі принцип народовладдя. Народ визнається носієм суверенітету і єдиним джерелом влади. Демократизм форм правління в Україні визначається й тим, що державна влада здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.

До особистих прав людини у зараховано: право на вільний розвиток своєї особистості, невід'ємне право на життя, право на повагу до людської гідності, право на свободу й особисту недоторканність, право на недоторканність житла, право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та ін. кореспонденції, право на невтручання в особисте й сімейне життя, право на свободу пересування і вільний вибір місця проживання, право на свободу думки й слова, право на свободу світогляду і віросповідання.

ВР України, яка складається з 450 нар. депутатів, є єдиним органом законодавчої влади в Україні, парламентом д-ви.

Президент України визначається конституцією як глава д-ви, який виступає від її імені.

Вищим органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України.

Єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні конституція визначила Конституційний Суд України. Найвищим суд. органом у системі судів заг. юрисдикції є Верховний Суд України.

Конституція України, прийнята 1996 року, змінювалася 6 разів.

 
Набір у групи